Logo Najwyższej Izby Kontroli

Współpraca EUROSAI i ARABOSAI

2011-04-12 08:22:44

Europejska i Arabska Organizacja Najwyższych Organów Kontroli zacieśniają współpracę. Walka z korupcją oraz przejrzystość i rozliczalność samych NOK to główne tematy III Konferencji EUROSAI – ARABOSAI, która zgromadziła przedstawicieli 45 instytucji kontrolnych z obu regionów.

Prezes NIK na konferencji EUROSAI - ARABOSAIRok 2005 to początek oficjalnej współpracy Europejskiej i Arabskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI, ARABOSAI). Pierwsza dwustronna konferencja odbyła się w 2006 roku, kolejna trzy lata później. O czym dyskutowali wówczas przedstawiciele obu regionów? O prywatyzacji i jej wpływie na zarządzanie usługami publicznymi oraz o roli najwyższego organu kontroli w procesie modernizacji państwa.

Trzecia konferencja EUROSAI - ARABOSAI obyła się pod hasłami walki z korupcją, przejrzystości i rozliczalności. Jacek Jezierski, Prezes Zarządu EUROSAI oraz Prezes NIK, podkreślił w swoim powitalnym przemówieniu rolę najwyższych organów kontroli jako strażników publicznych pieniędzy, szczególnie w dobie kryzysów gospodarczych. Zwrócił również uwagę na fakt, że tylko przejrzyście funkcjonujące instytucje kontrolne mogą skutecznie walczyć z korupcją.

Konferencja EUROSAI - ARABOSAI - wystąpienie Jacka Jezierskiego Prezesa NIKPodczas trzech tematycznych sesji o swoich doświadczeniach opowiadali prezesi NOK m.in. Francji, Iraku, Maroka, Szwajcarii, Polski, Rosji, Hiszpanii, Portugalii, Holandii i Arabii Saudyjskiej. Mówili o praktyce wdrażania Międzynarodowych Standardów Najwyższych Organów Kontroli (ISSAI) dotyczących transparentności i rozliczalności NOK, pomiarze wydajności instytucji kontrolnych oraz o innowacjach w walce z korupcją. Każda sesja została zaplanowana tak, by swoją praktyką mogli podzielić się zarówno szefowie europejskich, jak i arabskich NOK. Taki układ tworzył możliwość porównania praktyk i problemów  występujących w obu regionach.

Wygenerowano: 2020-07-11 04:17:41