Logo Najwyższej Izby Kontroli

Prace nad strategią EUROSAI

2011-04-14 11:38:23

Blisko 30 europejskich najwyższych organów kontroli chce aktywnie uczestniczyć we wdrażaniu nowej strategii działania EUROSAI. Do przyjęcia pierwszego w historii organizacji planu strategicznego zostały niespełna dwa miesiące.

VIII Kongres Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli odbędzie się na przełomie maja i czerwca 2011 r. w Lizbonie. Kongres jest najwyższą władzą w EUROSAI. Podczas spotkania w Lizbonie ma zaakceptować pierwszy w historii organizacji plan strategiczny, wyznaczający cele i działania na najbliższe lata.

Na początku kwietnia członkowie Grupy zadaniowej ds. Strategii EUROSAI spotkali się w Krakowie. Ostateczny projekt dokumentu jest już gotowy. Przedmiotem dyskusji był udział członków EUROSAI we wdrażaniu nowej strategii. Jej twórcy zdają sobie sprawę, że powodzenie tego przedsięwzięcia zależeć będzie od stopnia zaangażowania poszczególnych europejskich najwyższych organów kontroli.

W marcu do wszystkich 50 członków EUROSAI rozesłano kwestionariusz, z prośbą o wstępną deklarację  stopnia i zakresu potencjalnego zaangażowania w prace na rzecz realizacji poszczególnych celów strategicznych. Ponad połowa ankietowanych (56 proc.) zadeklarowała chęć uczestniczenia w konkretnych działaniach. Zgodnie z nową strategią powołane mają zostać zespoły, które będę bezpośrednio odpowiadać za realizację poszczególnych celów. Informacje zdobyte dzięki ankiecie ułatwią zarówno Zarządowi, jak i przyszłym przewodniczących zespołów budowanie struktur, które w sposób efektywny wdrożą nowe cele w życie.

Wygenerowano: 2020-07-11 04:24:51