Logo Najwyższej Izby Kontroli

Kontakt

2010-01-25 10:16:17

Najwyższa Izba KontroliTablica adresowa siedziby NIK, Filtrowa 57

adres korespondencyjny:

Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa

adres siedziby:

Warszawa, ul. Filtrowa 57

tel.: +48 22 444 50 00

e-mail: nik@nik.gov.pl

NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

 

Symbol "dla niesłyszących" Niezbędne informacje dla osób niesłyszących

 

Wygenerowano: 2021-04-22 05:11:34