Logo Najwyższej Izby Kontroli

Na KUL-u o korupcji

2011-11-08 15:15:00

Na zaproszenie Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ks. prof. dr hab. Stanisława Wilka, Wiceprezes NIK Marian Cichosz i Radca Prezesa NIK Alina Hussein przeprowadzili na KUL-u wykład o roli Izby w przeciwdziałaniu korupcji.

Jednym z priorytetowych działań NIK jest badanie obszarów zagrożonych korupcją. W każdej kontroli, a zwłaszcza tam, gdzie interes publiczny styka się z prywatnym, kontrolerzy badają ryzyko wystąpienia tego rodzaju nadużyć. O roli i doświadczeniach NIK w przeciwdziałaniu korupcji mówili na KUL-u przedstawiciele Izby - Wiceprezes Marian Cichosz oraz Radca Prezesa Alina Hussein.

W toku wykładu prelegenci przedstawili podejście NIK do problemu korupcji, obszary ryzyka korupcyjnego i mechanizmy korupcjogenne w Polsce, przykłady konkretnych osiągnięć Izby w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz promowane przez Izbę dobre praktyki przeciwdziałające temu zjawisku.

Podczas dyskusji padały pytania o rozmiary nadużyć korupcyjnych w Polsce na tle innych państw, rankingi korupcji prowadzone przez organizacje międzynarodowe oraz ocenę zaangażowania krajowych instytucji i środowisk w przeciwdziałanie temu zjawisku.

Wykład spotkał się z zainteresowaniem studentów i kadry akademickiej. Przedstawiciele NIK zostali poproszeni o kontynuowanie na KUL-u prelekcji poświęconych problemom życia społeczno-gospodarczego w Polsce.

Wygenerowano: 2020-05-29 08:41:16