Przejdź do treści

Jawność i przejrzystość finansów publicznych

30 listopada 2005 16:00

W dniu 30 listopada 2005 r. odbyło się seminaryjne posiedzenie Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, którego tematem były "Jawność i przejrzystość finansów publicznych".

Podstawę dyskusji stanowiły referaty przygotowane przez:

  • Pana Profesora Cezarego Kosikowskiego: „Prawne aspekty realizacji zasad jawności i przejrzystości finansów publicznych”. Treść referatu (Plik PDF)
  • Pana Doktora Ryszarda Zelwiańskiego: „Przejrzystość prawa podatkowego jako czynnik realizujący zaufanie obywatela do państwa i prawa”. Treść referatu (Plik PDF)
  • Pana Doktora Wojciecha Misiąga: „Jawność i przejrzystość a efektywność finansów publicznych”. Treść referatu (Plik PDF)
  • Pana Doktora Adama Niedzielskiego: „Międzynarodowe standardy jawności i przejrzystości finansów publicznych”. Treść referatu (Plik PDF)

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 29 kwietnia 2010 09:58
Data publikacji: 30 listopada 2005 16:00
Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 29 kwietnia 2010 10:11
Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

 

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052