Jawność i przejrzystość finansów publicznych

Podstawę dyskusji stanowiły referaty przygotowane przez:

  • Pana Profesora Cezarego Kosikowskiego: „Prawne aspekty realizacji zasad jawności i przejrzystości finansów publicznych”. Treść referatu (Plik PDF)
  • Pana Doktora Ryszarda Zelwiańskiego: „Przejrzystość prawa podatkowego jako czynnik realizujący zaufanie obywatela do państwa i prawa”. Treść referatu (Plik PDF)
  • Pana Doktora Wojciecha Misiąga: „Jawność i przejrzystość a efektywność finansów publicznych”. Treść referatu (Plik PDF)
  • Pana Doktora Adama Niedzielskiego: „Międzynarodowe standardy jawności i przejrzystości finansów publicznych”. Treść referatu (Plik PDF)

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
29 kwietnia 2010 09:58
Data publikacji:
30 listopada 2005 16:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
29 kwietnia 2010 10:11
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl