System kontroli zarządczej w Polsce – sukcesy i porażki

SEMINARYJNE POSIEDZENIE KOLEGIUM NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

„System kontroli zarządczej w Polsce - sukcesy i porażki”

logotypy: Najwyższa Izba Kontroli, Ministerstwo Finansów, Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych


5 grudnia 2012 r., godz. 10.30


Najwyższa Izba Kontroli, sala im. Lecha Kaczyńskiego
ul. Filtrowa 57, Warszawa


Rozpoczęcie posiedzenia przez Prezesa NIK, Jacka Jezierskiego

Wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Joanny Mrowickiej

Wystąpienie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, Mirosława Sekuły

 

Podstawę dyskusji stanowić będą referaty:

 • Jak w działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność?
  (treść wystąpienia)
  dr Józef Płoskonka, radca Prezesa NIK
 • Sukcesy i porażki kontroli zarządczej z punktu widzenia projektodawcy
  i koordynatora
  (tezy wystąpienia)
  Urszula Sojka, naczelnik Wydziału Koordynacji kontroli Zarządczej Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów
 • Perspektywy współpracy Najwyższej Izby Kontroli i Ministerstwa Finansów
  (tezy wystąpienia)
  Agnieszka Giebel, dyrektor Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów
 • Jak poprawić funkcjonowanie kontroli zarządczej w administracji publicznej - rola audytu wewnętrznego i Najwyższej Izby Kontroli (treść wystąpienia)
  Marzena Staniszewska, M. Stasik, członkowie Zarządu Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska
 • Audyt wewnętrzny a kontrola zarządcza w procesie doskonalenia zarządzania organizacją sektora publicznego (treść wystąpienia)
  prof. zw. dr hab. Krystyna Lisiecka
 • Podstawowe problemy wdrażania systemu kontroli zarządczej
  w administracji europejskiej
  (treść wystąpienia)
  prof. dr hab. Artur Nowak-Far

Otrzymane głosy w dyskusji:

 • System kontroli zarządczej w praktyce polskiej administracji publicznej (tezy referatu)
  Elżbieta Paliga, Kierownik Biura Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej

Informacje o artykule

Data utworzenia:
15 listopada 2012 10:14
Data publikacji:
15 listopada 2012 10:14
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
24 czerwca 2015 08:55
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl