Niezbędne informacje dla osób niesłyszących

Niezbędne informacje dla osób niesłyszących

Dla niesłyszących - Kontakt

Podstawowe informacje
o Najwyższej Izbie Kontroli >>

Kontakt

Najwyższa Izba Kontroli

adres korespondencyjny: ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa

tel.: +48 22 444 50 00, faks: +48 22 444 57 93

e-mail: nik@nik.gov.pl

Najwyższa Izba Kontroli stwarza Państwu możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego on-line. Z takiej usługi można skorzystać podczas wizyty w naszej siedzibie lub zdalnie - w takim wypadku tłumacz w Państwa imieniu skontaktuje się z nami telefonicznie. Aby skorzystać z tłumacza języka migowego on-line wystarczy kliknąć w ikonę zamieszczoną poniżej.

Tłumacz języka migowego on-line
Tłumacz języka migowego on-line (link otworzy się w nowym oknie, nastąpi przeniesienie do zewnętrznego serwisu)

 

Dla niesłyszących - Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej >>

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może złożyć każdy. Aby to zrobić, należy w zamieszczonym formularzu wypełnić pole z opisem informacji do udostępnienia i określić formę, w jakiej Najwyższa Izba Kontroli ma przekazać wskazane informacje (na podany adres e - mail, na miejscu w siedzibie NIK, kserokopia - odbiór osobisty, kserokopia - wysyłka pocztą, pliki na płycie CD - odbiór osobisty, pliki na płycie CD - wysyłka pocztą). W zależności od wybranej formy udostępnienia informacji publicznej należy podać adres pocztowy, adres e-mail lub telefon.

Warunkiem ponownego wykorzystania informacji publicznej jest podanie jej źródła oraz czasu wytworzenia i pozyskania.

Dla niesłyszących - Skargi i wnioski

Formularz zgłaszania skarg i wniosków >>

Procedura zgłoszenia skargi

Skargę lub wniosek o przeprowadzenie kontroli, które dotyczą wydawania pieniędzy publicznych lub wykonywania zadań publicznych przez administrację rządową i samorządową, może złożyć do Najwyższej Izby Kontroli każdy. Sposób składania skarg i wniosków regulują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Należy pamiętać, że skarga lub wniosek zawsze wymaga formy pisemnej.

Zanim zwrócą się Państwo do Najwyższej Izby Kontroli informujemy, że aby skarga lub wniosek mogły zostać rozpatrzone muszą być podpisane (imieniem i nazwiskiem lub nazwą firmy bądź instytucji) oraz zawierać adres pocztowy wnoszącego skargę lub wniosek. Anonimowa korespondencja nie jest rozpatrywana. Skargi i wnioski są rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż miesiąc. Zgłaszający jest zawsze informowany o sposobie załatwienia skargi.

Informacje o artykule

Udostępniający:
Najwyższa Izba Kontroli
Data utworzenia:
15 stycznia 2015 12:45
Data publikacji:
15 stycznia 2015 12:45
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
21 czerwca 2023 12:52
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie