Elektroniczna Skrzynka Podawcza

W celu złożenia pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta na platformie ePUAP. 

Przekazanie dokumentu następuje poprzez wypełnienie formularza udostępnionego na platformie ePUAP.

Adres formularza na ePUAP:
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-obywatelskie/najczesciej-zalatwiane-sprawy/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego
(po otworzeniu formularza należy go zaadresować do Najwyższej Izby Kontroli)

Adres skrytki na ePUAP:
/NIK/SkrytkaESP

Wymogi dla dokumentów elektronicznych:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  lub profilem zaufanym ePUAP.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej wynosi 10 MB.

Pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządzane są w formacie XML na podstawie ogólnego wzoru dokumentu elektronicznego umieszczonego w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych.

Formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism (załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. (Dz. U. Nr 206, poz. 1216):

Format danych

Zastosowanie formatu

Organizacja ustalająca format

Norma

.doc

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Microsoft Corporation

.docx

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Microsoft Corporation

.gif

grafika rastrowa

CompuServe

.jpg (.jpeg)

grafika rastrowa

Joint Photographic Experts Group

ISO/IEC 10918

.ods

arkusz kalkulacyjny

Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS)

ISO 26300

.odt

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS)

ISO 26300

.pdf

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Adobe Systems Incorporated

ISO/IEC 32000

.png

grafika rastrowa

ISO/IEC 15948

.rtf

sformatowany tekst

Microsoft Corporation

.svg

grafika wektorowa

W3C

.tif (.tiff)

grafika rastrowa

Adobe Systems Incorporated

.txt

niesformatowany tekst

ISO/IEC 10646

.xls

arkusz kalkulacyjny

Microsoft Corporation

.xlsx

arkusz kalkulacyjny

Microsoft Corporation

.xml

sformatowany tekst

W3C

Dokument w wersji elektronicznej może zostać doręczony na następujących informatycznych nośnikach danych:

  • Płyta CD/DVD;
  • Pamięć USB.

W siedzibie  NIK w Warszawie należy dostarczyć go do Kancelarii Ogólnej NIK pok. nr 23, a w przypadku Delegatur do sekretariatu danej Delegatury.

Uwaga:

  • dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem;
  • nośnik musi być trwale oznakowany w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację;
  • jeżeli zachodzi potrzeba przekazania więcej niż jednego pliku, pliki należy umieścić spakowane w jednym pliku (zip).

Doręczenie dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych zostanie potwierdzone dokumentem w postaci papierowej sporządzonym przez NIK.

Pisma skierowane na adres poczty elektronicznej NIK (nik@nik.gov.pl lub dowolny inny adres w domenie nik.gov.pl) traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, w szczególności takiego, o którym mowa w art. 63 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do przesłania pocztą elektroniczną wynosi 10 MB.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
04 maja 2010 15:36
Data publikacji:
04 maja 2010 15:36
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
03 lutego 2021 15:06
Ostatnio zmieniał/a:
Marta Połczyńska

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

Dużą część skarg skierowanych do NIK stanowią anonimy, taką korespondencję zgodnie z obowiązującymi przepisami pozostawia się bez szczegółowego rozpoznania.