Diagnostyka patomorfologiczna w systemie ochrony zdrowia – brak lekarzy i odrębnego finansowania

DOI: 10.53122/ISSN.0452-5027/2021.1.2

„Kontrola Państwowa” 1/2021

Pełna treść artykułu (plik PDF)

Lila Gniadek

Patomorfologia to dziedzina medycyny zajmująca się rozpoznawaniem, klasyfikacją oraz prognozowaniem chorób na podstawie zmian morfologicznych w komórkach, tkankach i narządach. Zabezpiecza diagnostykę całego zakresu medycyny klinicznej (onkologicznej i nieonkologicznej). Jej rola jest kluczowa w wykrywaniu nowotworów. Z ustaleń Najwyższej Izby Kontroli wynika, że głównym problemem było dotychczas niewprowadzenie odrębnego finansowania takich badań oraz długi okres oczekiwania na wynik, co wydłużało czas na postawienie diagnozy i rozpoczęcie leczenia pacjenta. Brakowało lekarzy specjalistów, a zakłady i pracownie diagnostyki patomorfologicznej były nierównomiernie rozmieszczone, co miało wpływ na dostępność ich usług.

Słowa kluczowe: patomorfologia, diagnostyka patomorfologiczna, zakład patomorfologii, pracownia histopatologii, patomorfolog, neuropatolog, diagnostyka onkologiczna

Wróć do spisu artykułów wydania KP nr 01/2021

ABSTRACT

Diagnostics in Anatomical Pathology in the Health Care System - Lack of Doctors, Centres and Dedicated Financing

Anatomical pathology examinations are indispensable for diagnosing diseases and recognising tumours. They are a necessary element in deciding on therapies. The results of such examinations are decisive for the further treatment of a patient, for prognosis and selection of treatment methods. However, the way in which anatomical pathology is organised and financed does not allow for its availability and does not guarantee its proper quality. The reasoning behind undertaking the audit is the need to wait long for examination results, which prolongs the making of a diagnosis and starting the treatment, the lack of dedicated financing, defined procedures and the reliable estimation of their costs, inappropriate location of centres that make such examinations, common outsourcing, and problems with ensuring appropriate quality. There are not enough anatomical pathologists and doctors willing to specialise in the field. In the audit, which covered the years 2017-2019, NIK examined the organisation of anatomical pathology diagnostics, the access to examinations, and supervision of the quality of tests. The article presents the detailed results of the audit.

Key words: pathomorphology, pathomorphological diagnostics, pathomorphology department, histopathology laboratory, pathomorphologist, neuropathologist, oncological diagnostics

Informacje o artykule

Data utworzenia:
25 lutego 2021 13:20
Data publikacji:
25 lutego 2021 13:20
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
22 marca 2021 18:44
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie