Zmiany w ustawie o NOK Litwy – odpowiedź na tendencje międzynarodowe

DOI: 10.53122/ISSN.0452-5027/2021.1.8

„Kontrola Państwowa” 1/2021

Pełna treść artykułu (plik PDF)

Jacek Mazur

W grudniu 2020 r. wprowadzono zmiany w ustawie o Kontroli Państwowej Litwy, m.in. uregulowano system monitorowania realizacji zaleceń pokontrolnych, zwiększono gwarancje niezależności, rozbudowano mechanizmy zewnętrznej kontroli i oceny działań najwyższego organu kontrolnego.

Słowa kluczowe: Urząd Kontroli Państwowej Litwy, Kontrola Państwowa Litwy, niezależność NOK, zewnętrzna kontrola NOK, realizacja zaleceń pokontrolnych

Wróć do spisu artykułów wydania KP nr 01/2021

ABSTRACT

Amendments to the Act on the SAI of Lithuania - Response to International Trends

In December 2020, amendments were introduced to the Act on the National Audit Office of Lithuania. These include the provisions that regulate the system for following up on recommendations implementation, the provisions that strengthen the SAI’s independence guarantees, and the extended mechanisms of external audit and evaluation of the activity of the Supreme Audit Institution. In his article, the author presents the most important changes in the Act on the Lithuanian SAI.

Key words: National Audit Office of Lithuania, State Audit of Lithuania, independence of a SAI, external audit of a SAI, implementation of audit recommendations

Informacje o artykule

Data utworzenia:
25 lutego 2021 13:30
Data publikacji:
25 lutego 2021 13:30
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
22 marca 2021 18:45
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie