Odpowiedzialność karna biegłego powołanego w toku kontroli – postępowanie NIK

DOI: 10.53122/ISSN.0452-5027/2021.1.21

„Kontrola Państwowa” 3/2021

Pełna treść artykułu (plik PDF)

Stanisław Dziwisz

Rozległy, praktycznie nieograniczony zakres przedmiotowy kontroli prowadzonych przez NIK powoduje, że niejednokrotnie kontrolerzy muszą korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę, niezbędną do zbadania określonych zagadnień. Przepisy ustawy z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli umożliwiają w takich przypadkach powołanie biegłego lub specjalisty. Przedstawiona przez nich opinia, podobnie jak każdy dowód uzyskany w postępowaniu kontrolnym, musi być poddana ocenie przez kontrolera. W artykule dokonano analizy znamion przestępstwa polegającego na przedłożeniu przez biegłego fałszywej opinii, ze szczególnym uwzględnieniem ich zaistnienia w postępowaniu kontrolnym NIK.

Słowa kluczowe: biegły, fałszywa opinia, dowód z opinii, przestępstwo z art. 233 § 4 k.k.

ABSTRACT

Criminal Responsibility of Experts Appointed During an Audit – NIK Proceedings

The broad and practically unlimited scope of audits conducted by the Supreme Audit Office calls for using support of persons with expert knowledge, which is necessary to examine audited areas. The provisions of the Act of 23 December 1994 on the Supreme Audit Office allow for appointing experts or specialists. Their opinions, like all other evidence obtained during the audit process, must be judged by the auditor. In his article, the author analyses a criminal offence consisting in submitting a false opinion by an expert, with special attention to such cases occurring during the audit process. 

Key words: experts, false opinion, evidence of opinions, offence contrary to section 233 § 4 of the Penal Code

Informacje o artykule

Data utworzenia:
30 czerwca 2021 14:03
Data publikacji:
30 czerwca 2021 14:03
Wprowadził/a:
Data ostatniej zmiany:
30 sierpnia 2021 11:20
Ostatnio zmieniał/a:

Przeczytaj treść ponownie