Nowe regulacje w kontroli zamówień publicznych

DOI: 10.53122/ISSN.0452-5027/2021.1.42

„Kontrola Państwowa” 5/2021

Pełna treść artykułu (plik PDF)

Radosław Kujawiński

Od stycznia 2021 r. obowiązuje ustawa z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, której rozwiązania mają przede wszystkim zwiększyć efektywność kontroli i wyeliminować rozbieżności interpretacyjne w stosowaniu prawa przez różne organy. Projektodawcy ustawy uznali, że będą temu służyć m.in. wspólne przepisy dotyczące kontroli zamówień publicznych, przeprowadzanie ich na podstawie analizy ryzyka naruszenia prawa oraz obowiązek publikacji wytycznych w sprawie kontroli podejmowanych przez poszczególne organy. W artykule przybliżono rozwiązania poświęcone tytułowym zagadnienieniom, podjęto też rozważania dotyczące sposobu, w jaki będą oddziaływały na działalność Najwyższej Izby Kontroli.

Słowa kluczowe: zamówienia publiczne, kontrola udzielania zamówień publicznych, współpraca organów kontroli, kwestionariusz kontroli, zasada jednorazowej kontroli

ABSTRACT

New Regulations in Public Procurement – Principles, Practical Conditions and Impact on NIK’s Activities

Since 1 January 2021, the new regulations on public procurement have been in force in Poland, also related to public procurement auditing. Audit bodies obliged to use the provisions introduced have been clearly defined and numerous responsibilities have been imposed on them. The solutions adopted are aimed, in the first place, to increase the effectiveness of auditing and to eliminate discrepancies in the law application by various bodies. These assumptions are to be achieved through the principles that stem from the new provisions: cooperation of audit bodies, planning and coordinating audits on the basis of risk analysis as for the probability of law breaches, conducting audits on the basis of applicable questionnaires, basing negative audit results on the irregularities disclosed that have an impact on the proceedings results, and publicising audit findings. NIK is not subject to the new provisions, yet the practices related to these regulations may be successfully used in the measures aimed at increased effectiveness and efficiency of NIK in the area of public procurement auditing.

Key words: public procurement, audit of public procurement awarding, cooperation of audit bodies, audit questionnaire, single-unit audit principle

Informacje o artykule

Data utworzenia:
28 października 2021 11:47
Data publikacji:
28 października 2021 11:47
Wprowadził/a:
Data ostatniej zmiany:
03 grudnia 2021 14:19
Ostatnio zmieniał/a:

Przeczytaj treść ponownie