Przejdź do treści

Czytelnicy

 

„Kontrola Państwowa” jest rozpowszechniana w kraju i za granicą. Otrzymują ją nieodpłatnie: Sejm, Senat, urzędy centralne, organy samorządu terytorialnego, Biblioteka Narodowa oraz inne biblioteki, w tym akademickie. Znaczna część nakładu trafia do pracowników NIK i jej delegatur. Za granicę czasopismo jest wysyłane do najwyższych organów kontroli współpracujących z Izbą w ramach EUROSAI i INTOSAI. „Kontrola Państwowa” jest też dostępna w prenumeracie za odpłatnością.

Wielu czytelników sięga po numery KP zamieszczone w Internecie. Z prowadzonych przez NIK statystyk wynika, że podstrona „Kontroli Państwowej” jest jedną z najczęściej odwiedzanych w serwisie Izby.

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 24 czerwca 2010 10:07
Data publikacji: 24 czerwca 2010 10:07
Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 28 marca 2014 10:53
Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

 

Przeczytaj treść ponownie

Redakcja „Kontroli Państwowej”

Nr ISSN 0452-5027

Adres redakcji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa
e-mail kpred@nik.gov.pl


Redaktor naczelny
Marzena Repetowska-Nyc

tel. +48 22 444 53 11
e-mail Marzena.Repetowska-Nyc@nik.gov.pl

Redaktor Barbara Odolińska
tel. +48 22 444 57 81
e-mail Barbara.Odolinska@nik.gov.pl

Redaktor Jacek Matwiejczyk
tel. +48 22 444 54 01
e-mail Jacek.Matwiejczyk@nik.gov.pl

 

Współpraca
Redaktor statystyczny
dr Wiesław Karliński

tel. +48 22 444 56 69
e-mail Wieslaw.Karlinski@nik.gov.pl

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052