Czytelnicy

 

„Kontrola Państwowa” jest rozpowszechniana w kraju i za granicą. Otrzymują ją nieodpłatnie: Sejm, Senat, urzędy centralne, organy samorządu terytorialnego, Biblioteka Narodowa oraz inne biblioteki, w tym akademickie. Znaczna część nakładu trafia do pracowników NIK i jej delegatur. Za granicę czasopismo jest wysyłane do najwyższych organów kontroli współpracujących z Izbą w ramach EUROSAI i INTOSAI. „Kontrola Państwowa” jest też dostępna w prenumeracie za odpłatnością.

Wielu czytelników sięga po numery KP zamieszczone w Internecie. Z prowadzonych przez NIK statystyk wynika, że podstrona „Kontroli Państwowej” jest jedną z najczęściej odwiedzanych w serwisie Izby.

Informacje o artykule

Udostępniający:
Najwyższa Izba Kontroli
Data utworzenia:
24 czerwca 2010 10:07
Data publikacji:
24 czerwca 2010 10:07
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
28 marca 2014 10:53
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Redakcja „Kontroli Państwowej”

Nr ISSN 0452-5027

Adres redakcji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa
e-mail kpred@nik.gov.pl

 

Redaktor naczelny
Marzena Repetowska-Nyc

tel. +48 22 444 53 11
e-mail Marzena.Repetowska-Nyc@nik.gov.pl


Redaktor Jacek Matwiejczyk
tel. +48 22 444 54 01
e-mail Jacek.Matwiejczyk@nik.gov.pl


Główny specjalista Agnieszka Kołodziejczyk

tel. +48 22 444 58 15
e-mail Agnieszka.Kolodziejczyk@nik.gov.pl

Redaktor statystyczny
dr inż. Wiesław Karliński