Zabezpieczenie przed wyłudzaniem wiz pod pretekstem podejmowania pracy przez cudzoziemców na terenie RP

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Rzeszowie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: D/16/510/LRZ
Data publikacji: 2018-03-15 13:21
Dział tematyczny: praca

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Konsulat Generalny RP w Oddesie

  65-014 Odessa, ul. Uspienska 2/2

 • Konsulat Generalny RP w Winnicy

  21050 Winnica, ul. Owodowa 54

 • Konsulat Generalny RP we Lwowie

  79011 Lwów, ul. Iwana Franki 110

 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

  00-580 Warszawa, Aleja Jana Chryst. Szucha 23

Powrót

Przeczytaj treść ponownie