Udzielanie przez organy administracji ochrony cudzoziemcom przebywającym na terytorium RP

Jednostka kontrolująca: Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Nr ewidencyjny: I/14/007/KPB
Data publikacji: 2016-03-15 08:59
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Komenda Główna Straży Granicznej

  Al. Niepodległości 100 02-514 Warszawa

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

  ul. Stefana Batorego 5 02-591 Warszawa

 • Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

  ul. 17. Stycznia 23 02-148 Warszawa

 • Rada do Spraw Uchodźców w Warszawie

  Al. Ujazdowskie 1/3 02-583 Warszawa

 • Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

  ul. Koszykowa 16 00-564 Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2021 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 112 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.