Funkcjonowanie systemu gromadzenia i wykorzystywania danych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego

Jednostka kontrolująca: Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Nr ewidencyjny: I/15/002/KPB
Data publikacji: 2016-02-18 08:48
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Komenda Główna Policji w Warszawie

  ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa

 • Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Warszawie

  ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie

  ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie

  ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie