Sprawowanie przez Komisje Nadzoru Finansowego nadzoru nad Spółdzielczym Bankiem Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie w latach 2013-2015

Jednostka kontrolująca: Departament Budżetu i Finansów

Nr ewidencyjny: I/16/001/KBF
Data publikacji: 2017-01-18 15:05
Dział tematyczny: instytucje finansowe

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Komisja Nadzoru Finansowego

    Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2021 roku 74 wnioski de lege ferenda.