Zapewnienie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ochrony zbiorowych interesów konsumentów w zakresie reklamy suplementów diety

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Łodzi

Nr ewidencyjny: I/16/002/LLO
Data publikacji: 2017-05-12 10:35
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta w Warszawie

    00-950 Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1

Powrót

Przeczytaj treść ponownie