Organizacja i finansowanie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości (wcześniej Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki)

Jednostka kontrolująca: Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Nr ewidencyjny: I/21/002/KPB
Data publikacji: 2023-05-24 13:07
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

    ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie