Działalność Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i nadzór uprawnionych organów nad tą działalnością

Jednostka kontrolująca: Departament Strategii

Nr ewidencyjny: I/21/004/KST
Data publikacji: 2022-08-31 11:16
Dział tematyczny: transport

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Ministerstwo Infrastruktury

    ul. Tytusa Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

  • Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

    ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa

  • Urząd Lotnictwa Cywilnego

    ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2022 roku 85 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 90 osób.