Ocena realizacji obsługi administracyjnej i finansowania przez ministrów właściwych zgodnie z unormowaniami ustawowymi regulującymi funkcjonowanie państwowych komisji badania wypadków występujących w obszarze transportu kolejowego, morskiego i lotniczego cywilnego

Jednostka kontrolująca: Departament Infrastruktury

Nr ewidencyjny: I/22/001/KIN
Data publikacji: 2023-06-01 15:30
Dział tematyczny: transport

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

    ul. Tytusa Chałubińskiego 4/6, 00-928 WARSZAWA, woj. mazowieckie

  • MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

    ul. Stefana Batorego 5, 02-591 WARSZAWA, woj. mazowieckie

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2023 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 118 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.