Funkcjonowanie systemu awansu zawodowego nauczycieli

Jednostka kontrolująca: Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/07/079/kno
Data publikacji: 2008-09-04 00:00
Dział tematyczny: oświata i wychowanie

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Ministerstwo Edukacji Narodowej

    Aleja J. C. Szucha 25; 00-918 Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Najnowsze wyniki kontroli NIK

Czy wiesz, że..

102 zawiadomienia o przestępstwach i wykroczeniach przekazała NIK właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) w 2016 roku.