Przejdź do treści

Funkcjonowanie systemu awansu zawodowego nauczycieli

Jednostka kontrolująca: Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/07/079/kno
Data publikacji: 2008-09-04 00:00
Dział tematyczny: oświata i wychowanie

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
    Aleja J. C. Szucha 25; 00-918 Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052