Aktualizacja stanu faktycznego i prawnego nieruchomości przez organy gospodarujące mieniem stanowiącym zasób nieruchomości Skarbu Państwa, gminny zasób nieruchomości i mienie gminne

Nr ewidencyjny: P/08/001
Data publikacji: 2009-04-06 00:00
Dział tematyczny: administracja publiczna

Powrót

Przeczytaj treść ponownie