Aktualizacja stanu faktycznego i prawnego nieruchomości przez organy gospodarujące mieniem stanowiącym zasób nieruchomości Skarbu Państwa, gminny zasób nieruchomości i mienie gminne

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Katowicach

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/08/001/lka
Data publikacji: 2009-04-24 00:00
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Starostwo Powiatowe w Zawierciu

  ul. H.Sienkiewicza 34; 42-400 Zawiercie

 • Starostwo Powiatowe w Żywcu

  ul. Z.Krasińskiego 13; 34-300 Żywiec

 • Urząd Gminy w Irządzach

  42-446 Irządze 124

 • Urząd Gminy w Ślemieniu

  34-323 Ślemień 430

 • Urząd Gminy w Węgierskiej Górce

  ul. Zielona 43; 34-350 Węgierska Górka

 • Urząd Gminy we Włodowicach

  ul. Krakowska 26; 42-421 Włodowice

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2021 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 112 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.