Ochrona interesów klientów zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Kielcach

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/10/026/LKI
Data publikacji: 2011-03-31 09:53
Dział tematyczny: instytucje finansowe

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Starostwo Powiatowe w Kielcach

    25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3

  • Urząd Miasta w Kielcach

    25-303 Kielce, Rynek 1

Powrót

Przeczytaj treść ponownie