Realizacja ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry, z uwzględnieniem "Programu dla Odry-2006"

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Bydgoszczy

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/10/180/LBY
Data publikacji: 2012-02-23 15:22
Dział tematyczny: gospodarka wodna

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzadzeń Wodnych

    Włocławek ul.Okrzei 74 A

Powrót

Przeczytaj treść ponownie