Realizacja ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry, z uwzględnieniem "Programu dla Odry-2006"

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Opolu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/10/180/LOP
Data publikacji: 2012-02-20 19:35
Dział tematyczny: gospodarka wodna

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu

    45-061 Opole ul. Katowicka 39

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2022 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 250 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.