Realizacja ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry, z uwzględnieniem "Programu dla Odry-2006"

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Zielonej Górze

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/10/180/LZG
Data publikacji: 2012-02-20 19:35
Dział tematyczny: gospodarka wodna

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze

    65-514 Zielona Góra, ul. Ptasia 2b

Powrót

Przeczytaj treść ponownie