Realizacja przez małe gminy zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wodno-ściekowej

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Rzeszowie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/11/148/LRZ
Data publikacji: 2012-04-04 12:46
Dział tematyczny: środowisko

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Urząd Gminy w Bojanowie

  37-433 Bojanów, ul. Parkowa 5

 • Urząd Gminy w Czerminie

  39-304 Czermin 140

 • Urząd Gminy w Dzikowcu

  36-122 Dzikowiec

 • Urząd Gminy w Kamieniu

  36-053 Kamień 289

 • Urząd Gminy w Nowym Żmigrodzie

  38-230 Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2022 roku 85 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 90 osoby.