Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 98 - Przychody i rozchody związane z finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz cz. 97 - Przychody i rozchody związane z prefinansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Jednostka kontrolująca: Departament Budżetu i Finansów

Nr ewidencyjny: P/12/033/KBF
Data publikacji: 2012-06-26 15:42
Dział tematyczny: budżet

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • MINISTERSTWO FINANSÓW

    ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie