Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 31 - Praca oraz wykonanie planów finansowych Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Jednostka kontrolująca: Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny

Nr ewidencyjny: P/12/099/KPS
Data publikacji: 2012-06-26 15:54
Dział tematyczny: budżet

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Krajowe Biuro w Warszawie

    00-512-Warszawa, ul. Żurawia 22

  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

    00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5

Powrót

Przeczytaj treść ponownie