Funkcjonowanie systemu ochrony przeciwpowodziowej na przykładzie potoku Serafa

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Krakowie

Nr ewidencyjny: P/12/143/LKR
Data publikacji: 2013-08-21 15:44
Dział tematyczny: gospodarka wodna

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

  31-153 Kraków, ul. Szlak 73

 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

  31-109 Kraków, ul. J.Piłsudskiego 22

 • Starostwo Powiatowe w Wieliczce

  32-020 Wieliczka, ul. Dembowskiego 2

 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie

  30-017 Kraków. ul. Racławicka 56

 • Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce

  32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1

 • Urząd Miasta w Krakowie

  31-004 Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3/4

 • Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

  30-085 Kraków, ul. Centralna 53

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2021 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 112 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.