Realizacja Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry przy wykorzystaniu pożyczki Banku Światowego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK we Wrocławiu

Nr ewidencyjny: P/12/182/LWR
Data publikacji: 2013-03-29 08:25
Dział tematyczny: gospodarka wodna

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • BIURO KOORDYNACJI PROJEKTU OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ DORZECZA ODRY WROCŁAW

  UL. JAWOROWA 9-11, 53-123 WROCŁAW

 • DOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WE WROCŁAWIU

  AL. J. MATEJKI 5, 50-333 WROCŁAW

 • INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

  UL. PODLEŚNA 61, 01-673 WARSZAWA

 • REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH

  UL. H. SIENKIEWICZA 2, 44-100 GLIWICE

 • REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

  UL. C. K. NORWIDA 34, 50-950 WROCŁAW

Powrót

Przeczytaj treść ponownie