Poszukiwanie, wydobywanie i zagospodarowanie gazu łupkowego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Gdańsku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/12/186/LGD
Data publikacji: 2014-01-13 07:04
Dział tematyczny: gospodarka

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Indiana Investments Sp. z o.o. w Warszawie

    02-587 Warszawa,ul.Wiktorska 63

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2020 roku 122 wnioski de lege ferenda.