Uzyskiwanie i przetwarzanie przez uprawnione podmioty danych z bilingów, informacji o lokalizacji oraz innych danych, o których mowa w art. 180 c i d ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Jednostka kontrolująca: Departament Obrony Narodowej

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/12/191/KON
Data publikacji: 2013-10-21 14:31
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej

    Warszawa

  • Służba Kontrwywiadu Wojskowego

    Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie