Uzyskiwanie i przetwarzanie przez uprawnione podmioty danych z bilingów, informacji o lokalizacji oraz innych danych, o których mowa w art. 180 c i d ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Jednostka kontrolująca: Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/12/191/KPB
Data publikacji: 2013-10-08 15:11
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Centralne Biuro Antykorupcyjne

  Warszawa

 • Komenda Główna Policji

  Warszawa

 • Komenda Główna Straży Granicznej

  Warszawa

 • Prokuratura Okręgowa w Warszawie

  Warszawa

 • Urząd Komunikacji Elektronicznej

  Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Najnowsze wyniki kontroli NIK

Czy wiesz, że..

1,6 mln zł osiągnęły łącznie ujawnione przez NIK finansowe skutki nieprawidłowości na szkodę budżetu Wspólnot Europejskich w 2018 roku.