Uzyskiwanie i przetwarzanie przez uprawnione podmioty danych z bilingów, informacji o lokalizacji oraz innych danych, o których mowa w art. 180 c i d ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Jednostka kontrolująca: Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/12/191/KPB
Data publikacji: 2013-10-08 15:11
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Centralne Biuro Antykorupcyjne

  Warszawa

 • Komenda Główna Policji

  Warszawa

 • Komenda Główna Straży Granicznej

  Warszawa

 • Prokuratura Okręgowa w Warszawie

  Warszawa

 • Urząd Komunikacji Elektronicznej

  Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

43,9 mln zł wyniosły korzyści finansowe uzyskane w wyniku kontroli NIK w 2018 roku.