Realizacja polityki migracyjnej Polski w odniesieniu do cudzoziemców deklarujących polskie pochodzenie

Jednostka kontrolująca: Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/13/020/KPS
Data publikacji: 2014-11-19 08:48
Dział tematyczny: zabezpieczenie społeczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej

    00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2020 roku 67 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 73 osoby.