Realizacja polityki migracyjnej Polski w odniesieniu do cudzoziemców deklarujących polskie pochodzenie

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Lublinie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/13/020/LLU
Data publikacji: 2014-11-19 08:48
Dział tematyczny: zabezpieczenie społeczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

    20-914 Lublin, ul. Spokojna 4

  • Urząd Miasta Lublin

    20-950 Lublin, Pl. Łokietka 1

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2020 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 55 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.