Przeciwdziałanie zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży szkolnej

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Gdańsku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/13/068/LGD
Data publikacji: 2014-07-28 08:42
Dział tematyczny: oświata i wychowanie

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Urząd Gminy w Kolbudach

    83-050 Kolbudy

  • Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach

    83-050 Kolbudy,ul.J.Wybickiego 33

Powrót

Przeczytaj treść ponownie