Przygotowanie systemu wdrażania polityki strukturalnej na lata 2014-2020

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Kielcach

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/14/003/LKI
Data publikacji: 2014-10-16 14:07
Dział tematyczny: rozwój regionalny

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

    25-955 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3

Powrót

Przeczytaj treść ponownie