Przygotowanie systemu wdrażania polityki strukturalnej na lata 2014-2020

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Rzeszowie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/14/003/LRZ
Data publikacji: 2014-09-08 06:51
Dział tematyczny: rozwój regionalny

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

    35-010 Rzeszów, ul. Cieplińskiego 4

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2021 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 112 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.