Prawidłowość sprawozdań finansowych w wybranych jednostkach budżetowych oraz ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę ich sporządzenia

Jednostka kontrolująca: Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/14/014/KGP
Data publikacji: 2015-05-12 11:01
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Ministerstwo Skarbu Państwa

    00-522 Warszawa, ul. Krucza 36

Powrót

Przeczytaj treść ponownie