Prawidłowość sprawozdań finansowych w wybranych jednostkach budżetowych oraz ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę ich sporządzenia

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK we Wrocławiu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/14/014/LWR
Data publikacji: 2015-04-15 16:09
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU

    PL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1, 50-951 WROCŁAW

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2020 roku 122 wnioski de lege ferenda.