Digitalizacja dóbr kultury w Polsce

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Krakowie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/14/029/LKR
Data publikacji: 2016-04-04 09:11
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Muzeum Historii Fotografii im. W. Rzewuskiego w Krakowie

    ul. Józefitów 16, 30-045 Kraków

  • Muzeum Narodowe w Krakowie

    ul. 3 Maja, 30-062 Kraków

  • Muzeum Narodowe w Krakowie

    ul. Sienna 16, 30-960 Kraków

Powrót

Przeczytaj treść ponownie