Digitalizacja dóbr kultury w Polsce

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Poznaniu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/14/029/LPO
Data publikacji: 2016-04-04 09:11
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • ARCHIWUM PAŃSTWOWE W POZNANIU

    ul. 23. Lutego 41/43, 60-967 POZNAŃ

  • MUZEUM NARODOWE W POZNANIU

    Al. Marcinkowskiego 9, 61-745 POZNAŃ

  • WYDAWNICTWO MIEJSKIE POSNANIA

    Franciszka Ratajczaka 44, 61-728 POZNAŃ

Powrót

Przeczytaj treść ponownie