Bariery w procesie przygotowania i realizacji inwestycji na przykładzie inwestycji drogowych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Białymstoku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/14/034/LBI
Data publikacji: 2016-11-22 09:41
Dział tematyczny: transport

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku

    ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

Powrót

Przeczytaj treść ponownie