Bariery w procesie przygotowania i realizacji inwestycji na przykładzie inwestycji drogowych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Łodzi

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/14/034/LLO
Data publikacji: 2016-11-22 09:41
Dział tematyczny: transport

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi

    ul. Irysowa 2 91-857 Łódź

Powrót

Przeczytaj treść ponownie