Dotacje dla niepublicznych szkół artystycznych oraz nadzór nad tymi szkołami

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK we Wrocławiu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/14/089/LWR
Data publikacji: 2015-03-27 09:39
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • SPOŁECZNE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH ALA WE WROCŁAWIU

    UL. ROBOTNICZA 36-38, 53-608 WROCŁAW

  • WROCŁAWSKA SZKOŁA JAZZU I MUZYKI ROZRYWKOWEJ II STOPNIA WE WROCŁAWIU

    UL. T. KOŚCIUSZKI 84, 50-411 WROCŁAW

Powrót

Przeczytaj treść ponownie