Realizacja Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry przy wykorzystaniu pożyczki Banku Światowego za 2013 r.

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK we Wrocławiu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/14/117/LWR
Data publikacji: 2014-12-11 07:34
Dział tematyczny: środowisko

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • BIURO KOORDYNACJI PROJEKTU OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ DORZECZA ODRY

  UL. JAWOROWA 9-11, 53-123 WROCŁAW

 • DOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WE WROCŁAWIU

  UL. J. MATEJKI 5, 50-333 WROCŁAW

 • INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

  UL. PODLEŚNA 61, 01-673 WARSZAWA

 • REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

  UL. C. K. NORWIDA 34, 50-950 WROCŁAW

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2022 roku skontrolowała 1558 podmiotów.