Wykonanie budżetu państwa w 2014 r.

Jednostka kontrolująca: Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/15/001/KGP
Data publikacji: 2015-07-22 09:46
Dział tematyczny: budżet

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Agencja Rezerw Materiałowych

  00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45

 • Główny Urząd Miar

  00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 2

 • Ministerstwo Gospodarki

  00-950 Warszawa, Pl. Trzech Krzyży 3/5

 • Ministerstwo Skarbu Państwa

  00-522 Warszawa, ul. Krucza 36

 • Państwowa Agencja Atomistyki

  00-522 Warszawa, ul. Krucza 36

 • Polski Komitet Normalizacyjny

  00-950 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14

 • Polskie Centrum Akredytacji

  01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

 • Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa

  00-682 Warszawa, ul. Hoża 76/78

 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  00-950 Warszawa, Pl. Powstańców 1

 • Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

  00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 188/192

 • Urząd Regulacji Energetyki

  02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181

 • Wyższy Urząd Górniczy

  40-956 Katowice, ul. Poniatowskiego 31

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2021 roku 74 wnioski de lege ferenda.